Illustrationer

Att måla på datorn är ett av mina fritidsintressen. Oftast blir det någon eller några av våra taxar som blir avmålad och illustrerad!
Jag använder Photoshop och Adobe Fresco. © Lillsjöskogens Kennel